25 de juny de 2012

"Escura-bolso" a Calico patchwork

Aquesta peça de patch està tenint molt èxit perquè és molt pràctica. 
L'anomenem escura-bolsotots els objectes estàn col·locats en aquesta "gran butxaca" i és útil per totes les dones que canviem sovint de bolso. 
Es tracta de no oblidar-se rès del que s'acostuma a portar de bolso a bolso.