24 de juliol de 2017

Als tallers d'aquest curs hem fet moltes bosses!
¡En los talleres de este curso hemos hecho muchos bolsos!L'Eli està preparant el seu quilt...
Eli está preparando su quilt...