9 de maig de 2018

Tots els retalls recuperats per aquesta vànova de la Soly.
Todos los retales recuperados para esta colcha de Soly.