1 d’abril de 2017

Feinada de la Montse amb la tècnica del Log Cabin.
Trabajón de Montse con la técnica del Log Cabin.