26 de març de 2018

Dissabte passat, segona edició del taller d'iniciació de brodar.
El sábado pasado, segunda edición del taller de iniciación a bordar.