20 de març de 2019

Quilt fet amb la tècnica dels quadrats entrellaçats i amb teles de batik. 
Quilt hecho con la técnica de cuadrados entrelazados con telas de batik.