6 de maig de 2016

La Francesca ha fet aquest coixí amb la tècnica
del Log Cabin. Súper-elegant!