1 de febrer de 2019

Preparació del quilt de l'Assun amb tècnica "log cabin/pinya".
Preparación del quilt de Assun con técnica "log cabin/piña".