1 d’octubre de 2018

Dissabte passat, nova edició del taller "aprendre a cosir a màquina".
El sábado pasado, nueva edición del taller "aprender a coser a máquina".


Guineu fet amb un patró "Tilda".
Zorro echo con un patrón de "Tilda".