18 d’abril de 2018

Roses de Sant Jordi 2018 fetes per les participants als tallers.
Rosas de Sant Jordi 2018 hechas por las participantes a los talleres.


Vànova que ha fet l'Helena per al seu nét.
Colcha que ha hecho Helena para su nieto.