25 d’octubre de 2016

Dissabte passat, nova edició del taller per aprendre a cosir 
a màquina (nivell bàsic).
El sábado pasado, nueva edición del taller para aprender 
a coser a máquina (nivel básico).