29 de juny de 2018

Restos de teles per la vànova pel Quim.
Restos de telas para la colcha de Quim.