24 de setembre de 2018

Com llueix el nostre aparador amb la vànova feta per la Laura 
i encoixinada per l’Anna Gonzàlez!
¡Cómo luce nuestro escaparate con la colcha hecha por Laura 
y acolchada por Anna Gonzàlez!