14 de març de 2018

Novetats primaverals! Cotons orgànics de BERGÈRE de France.
¡Novedades primaverales! Algodones orgánicos de BERGÈRE de France. 


Osset de peluix amb teles de Lídia Bcn Fabrics.
Osito de peluche con teles de Lídia Bcn Fabrics.