31 d’octubre de 2017

Els coixins que ha  fet la Palmira amb les nostres llanes "Valeria di Roma".
Los cojines que ha hecho Palmira con nuestras lanas "Valeria di Roma".