25 d’abril de 2018

Magnífic aquest brodat que ha acabat l'Andrea!
¡Magnífico este brodado que ha acabado Andrea!