4 de juliol de 2017

Bonica col·lecció de fixa-portes feta per l'Assumpció.
Bonita colección de fija-puertas hecha por Assumpció.