9 de setembre de 2016

Tècnica de l'aplicat-fistó per aquest coixí.
Técnica del aplicado-festón para este cojín.