17 de maig de 2017

Quina meravella de quilt! Estrella de vuit puntes encoixinat 
per l'Anna González.
¡Qué maravilla de quilt! Estrella de ocho puntas acolchado 
por Anna González!

Preciosa bossa de boquilla feta per l'Helena amb les nostres llanes "Valeria di Roma".
Precioso bolso de boquilla hecho por Helena con nuestras lanas "Valeria di Roma".