15 de març de 2017

La Mireia està configurant una vànova combinant
teles "tutti i colori" amb força atreviment.
Mireia está configurando su colcha combinando
telas "tutti colori" con mucho atrevimiento.