27 de gener de 2017

L'Elisabet està molt productiva i ha fet aquesta bossa per a l'ordinador. 
Elisabet está muy productiva y ha hecho esta bolsa para el ordenador.