25 de setembre de 2017

Tècnica "del Hawaià" a la inversa pel cobrellit de l'Emilia.
Técnica "del Hawaiano" a la inversa para la colcha de Emilia.


Aplicat de tortugues a la tovallola de bany.
Aplicado de tortugas en la toalla de baño.