15 d’octubre de 2016

Les nostres llanes "Valeria di Roma" son de gran qualitat
i agradables de treballar.
Nuestras lanas "Valeria di Roma" son de mucha calidad
y agradables para trabajar.
La motxilla de l'Andrea, patchwork total!
La mochila de Andrea, ¡patchwork total!