27 de febrer de 2018

Bossa amb aplicats fets amb punt de fistó, ideal per portar-hi roba. 
Bolsa con aplicados hechos con punto de festón, ideal 
para llevar la ropa.