11 de febrer de 2017

Magnífica vànova que està fent la Montse amb pedaços
de camises velles.
Magnífica colcha que está haciendo Montse con retales 
de camisas viejas.