10 d’octubre de 2017

El taller d'iniciació a cosir a màquina de dissabte passat.
El taller de iniciación a coser a máquina del sábado pasado.El "bargello" de la Mari al taller d'aquest matí.
El "bargello" de Mari en el taller de esta mañana.