15 de novembre de 2019

Quilt de la Mari amb Log Cabin (Kit de PAPAPATCHJOSE).
Quilt de Mari con Log Cabin (Kit de PAPAPATCHJOSE).