19 de maig de 2017

En aquesta vànova, la Cristina ha utilitzat la tècnica idònia  els sobrants de teles:el "LOG CABIN CRAZY".
En esta colcha, Cristina ha utilizado la técnica idónea para recuperar sobrantes de telas: el "LOG CABIN CRAZY".