12 de novembre de 2016

Amb els kits Tilda de la botiga, una nova vànova feta per la Charo.
Con los kits Tilda de la tienda, una nueva colcha hecha por Charo.