3 de desembre de 2016

Escollint teles per a la vànova de la Soly.
Escogiendo telas para la colcha de Soly.