8 de juny de 2017

Feinada de la Montse: catifa feta amb "log cabin" i tope-porta  fet amb teles japoneses .
Trabajón de Montse: alfombra hecha con "log cabin" y tope-puerta hecho con telas japonesas.