14 de gener de 2015

Una vànova santjustenca

La Carmen ha acabat aquesta fantàstica 
combinació de colors, textures i rectangles 
amb teles sobrants d'anteriors projectes.