16 de gener de 2018

La Mercè ha fet un rei Melcior amb molta ornamentació.
Mercè ha hecho un rey Melchor con mucha ornamentación.