13 de març de 2017

Vànova feta per l'Emilia amb samarretes turístiques velles.
Colcha hecha por Emilia con camisetas turísticas viejas.